Seguint el procs electoral endegat el 10 de novembre del 2014 a la nostra entitat, el dimarts 2 de desembre, la Junta Electoral va acordar declarar, segons larticle 43 dels Estatuts del Club, la nica candidatura presentada com a guanyadora, essent la segent:

La Junta Directiva

President: Bernat Antràs

Vicepresidenta esportiva: Susana Closa

Tresorer: Eduard Mirapeix
Secretria: Maria Rosa Pons

Vocal de nataci: Jordi Morat

Vocal de waterpolo: Joan Valls

Vocal de salts: Ingrid Fontanals

Vocal de pilota: Jaume Carbonell

Vocal: Carlos Bascones

Vocal: Laura Clavaguera

Vocal: Josep Morer

Vocal: Albert Rafart

Vocal: J. Antoni Snchez

Vocal: Rosa Soler

Vocal: Josep Traserra

Pg. Joan de Borbó, 93 08039 Barcelona | Tel: 93 221 46 00 | cnb@cnb.es
Notes legals | Tots els drets reservats | Webmaster

Col·laboradors: